NE YAPARIZ

MARKA DANIŞMANLIĞI

Yeni markaların inşa edilmesi veya mevcut markaların doğru yönetilmesi için özellikle iletişim stratejisine yönelik planlama ve danışmanlık hizmeti.

  • Pazar Analizi
  • Rekabet Analizi
  • Tüketici Analizi
  • Marka portföyü mimarisi
  • Marka haritalarının oluşturulması
  • Marka ve iletişim stratejisi oluşturulması
  • İletişim fikirlerinin iletişim stratejisine uygunluğunun irdelenmesi
  • Taktik pazarlama ve iletişim fikirleri geliştirme
  • İletişim ve pazarlama fikir çalıştayı