NE YAPARIZ

ARAŞTIRMA

Kalitatif Araştırma

Tüm kalitatif araştırma yöntemleri ve ihtiyaca yönelik offline /online mobil yaratıcı teknikler.

 • Grup tartışmaları
 • Derinlemesine görüşmeler
 • Gözlem
 • Eşlikli deneyim/alışveriş
 • Kalitatif panel
 • Etnografik araştırmalar

Kantitatif araştırma proje yönetimi ve denetimi.

 • Soru formu tasarımı
 • Anketör eğitimi
 • Saha ve data girişi denetimi
 • Veri analizi ve raporlama

Araştırma Konuları

 • Ambalaj, İsim, Logo Testleri
 • İç Görü Saptama Araştırmaları
 • İhtiyaç ve Motivasyon Araştırmaları
 • Konsept Testleri
 • Kullanım, Tutum ve Davranış Araştırmaları
 • Mağaza ve Alışveriş Deneyimi
 • Marka Algısı ve Performansı Araştırmaları
 • Memnuniyet, Sadakat ve Beklenti Araştırmaları
 • Reklam Araştırmaları
 • Tetikleyiciler / Bariyerler Araştırmaları
 • Ürün Testleri